Imre Gábor

 

 

 

 

 

 

(Külsővat, 1890. – Kecskemét, 1976.)

 

Művészeti tanulmányait az Országos Magyar Iparművészeti Iskola szobrászati szakán végezte 1909-1911 között, tanárai Simay Imre és Mátrai Lajos voltak.

Az első világháborúban az orosz frontra vezényelték, majd a háború után szerepet vállalt a Tanácsköztársaságban, mint vörös katona. Miután román fogságba esett, megjárta az aradi fogolytábort, később a Tanácsköztársaságban való részvétele miatt „B-listá”-ra tették. Ekkor Kecskemétre költözött, ahol mint rajztanár és épületszobrász dolgozott. Művészként csak kis számú megrendelést kapott. 1945 után az újjáalakuló hatalmi szervezetben ezredessé léptették elő, Kecskemét város rendőrségének vezetője lett. Innentől kezdve gyakorlatilag lezárult alkotói pályafutása, bár kedvtelésből még szobrászkodott, megmintázta néhány, a munkás-mozgalomhoz kötődő személy portréját.

 

 

- jelzése

 Bauer Kerámia: Festett díszdoboz

 

1930 körül

 

méret: 7 cmVissza    Kezdő_oldal